etusivu| Costa Blanca| yhteystiedot| loma-asunnot| kiinteistövälitys| lisäpalvelut| linkit| haku
KIINTEISTÖVÄLITYS
asuntojen välitys
omakotitalot
rivitalot
pienkerrostalot
kerrostalot
haku
ostajan opas

Yleistä asunnon välityksestä

Vastuuvapauslauseke

Elsamar.com ei ole vastuussa sivuilla ilmoitetuista hinnoista, ne ovat ohjeelliset. Myöskään pohjapiirustukset ja kuvat eivät täsmällisesti vastaa todellisuutta. Uusien kohteiden hinnat ovat aina ns. alkaen hintoja. Esittelyhetkellä saamme tarkat vapaiden asuntojen hinnat ja pohjakuvat. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

 

Ostoprosessi & kuluttajansuoja

Ostoprosessi

Kaupan vahvistaminen

Espanjassa asuntokaupalle haetaan lainhuuto aivan kuten Suomessakin ja kauppa kirjataan kiinteistörekisteriin. Kauppakirjan vahvistaa julkinen notaari.

Lupa-asiat

Uudet asunnot myydään usein ennen kuin ne ovat edes valmiit. Maksuaikataulut vaihtelevat rakennuttajien mukaan. Suunnitteluvaiheen kaupoissa on oltava tarkkana, että rakennuttajalla on rakennuslupa. Muissa tapauksissa on tarkistettava myyjän omistusoikeus sekä oikeus myydä.

Verotus

Espanjan hallitus on tehnyt verouudistuksia, jotka koskevat myös asuntokauppaa. Uudistuotteissa myyntihinnan päälle tulee laskea n. 7 % ostoon liittyviä kuluja. Uudistuotannon arvonlisävero on 4 %, joka nousee 1.1.2013 10 %:iin. Joten vuoden 2013 alusta uudistuotannon asuntokauppaan liittyvät kulut ovat n.13 %. Jälleenmyyntikohteissa myyntihinnan päälle tulee laskea n. 10 % ostoon liittyviä kuluja. Jälleenmyynneissä varainsiirtovero on 7 %.

Loppu lisäkuluista koostuu notaarikuluista, leimaverosta, kaupan rekisteröinnistä ja asianajajan palkkiosta. Asianajajan palkkio sisältää rekisteröinnin, kauppkirjan laatimisen ja tarkastuksen, tulkkauksen, sähkö- ja vesisopimusten tekemisen. Asianajaja on suomalainen ja puolueettomasti valvoo asiakkaan etua.

Asuntokaupan yhteydessä maksetaan myös plusvalia -vero, joka perustuu maan arvonnousuun, se on 0,2-2 % lainhuudatusarvosta. Plusvalian maksaa myyjä. Espanjan hallitus on myöntänyt vuoden 2012 aikana ostetuista asunnoista 50 % alennuksen Plusvalia -veroon, hyödyn saa asunnon myydessä.

Ostajan paperiasiat

On hyvä muistaa, että asuntokauppaa tehdessä tarvitaan passi ja NIE -numero, jonka saa haettua poliisilaitoksen ulkomaalaisosastolta. Asuntolainaa hankittaessa tarvitaan myös todistus tuloista, joka yleensä käsittää 3 kuukauden palkkatodistuksen ja kopion verotustodistuksesta.

 

Kuluttajansuoja

Asunnon oikeudellisen tilan selvittäminen

Ennen asunnon ostoa on hyvä selvittää asunnon oikeudellinen tila. Asuntokohteen oikeudellisesta tilanteesta saa tietoja kiinteistörekisteristä, jossa on kuvaus asunnon maksuista ja rasitteista, asunnon omistajan tiedot sekä mahdolliset asetetut rajoitteet. Vaihtoehtoisesti rekisteristä voi pyytää ilmoitusluontoisen rekisteriotteen, omistus- ja rasitetodistuksen tai kiinteistöselvityksen. Ikäviltä yllätyksiltä välttymiseksi on hyvä myös tarkistaa kohteen paikkakunnan kunnantalon kaupunkisuunnitteluosastolta (Departamento de Urbanismo), ettei kohteeseen vaikuta mikään yksityinen tai julkinen rakennusprojekti.

Omistusoikeus- ja rasitetodistus on julkinen asiakirja, ilmoitusluontoinen rekisteriote taas on varmentamaton yksityinen asiakirja, siten omistus- ja rasitetodistuksen on varmempi tapa saada tietoa rekisterissä olevista merkinnöistä. Rekisterin pitäjät ovat myös velvollisia antamaan tietoa suullisesti ja neuvomaan rekisterin toimialaan kuuluvissa asioissa.

Vastuu ongelmatilanteissa

Asuntokohteen kaupantekomuodosta riippumatta myyjä on vastuussa asunnon piilevistä vioista ja rakennevirheistä, vaikkei hän olisi niistä tietoinenkaan. Jos vikoja ilmenee, ostaja voi luopua kaupasta, jolloin hän saa korvauksen kaikista hänelle aiheutuneista kuluista tai saa arvioitsijoiden määrittämän hinnanalennuksen. Vikojen ilmetessä ostajan on ruvettava toimiin kuuden kuukauden kuluessa siitä kun asunto on hänelle luovutettu.

Uudisasuntojen 10-vuoden takuu

Espanjassa 5.11.1999 vahvistetun rakennuslain mukaan rakentamistapahtumaan osalliset luonnolliset ja oikeudelliset henkilöt vastaavat kymmenen vuoden ajan asunnon luovutuksesta perustuksen, palkiston, kantavien seinien ja väliseinien ja muiden rakenneosien piilevistä vioista ja rakennevioista, jotka välittömästi vaarantavat rakennuksen kestävyyden ja vakauden. Tätä vastuuta varten rakennuttajien on otettava 10 vuoden vakuutus rakentamalleen kohteelle. 10-vuoden vakuutus on pakollinen, sen ottaa ja maksaa rakennuttaja ja vakuutuksen hyötyjänä on ongelmatilanteissa lain mukaan asunnon haltija.

Tämän lisäksi rakennuttaja on vastuussa kolmen vuoden ajan asuttavuuteen vaikuttavien rakenneosien materiaalien ja varustelun vioista uudiskohteen luovutushetkestä. Lain edellyttämä vastuuvakuutus kattaa kaikki viat, jos rakennuslupa on haettu lain voimaantulon jälkeen. Toimiin on ruvettava kahden vuoden kuluessa vian ilmenemisestä.

Kotivakuutus

Suosittelemme espanjalaisen kotivakuutuksen ottamista asuntoon. Kattava kotivakuutus korvaa yleensä ne vahingot, jotka aiheutuvat asunnon käytön aikana, mutta eivät ole yhteydessä asunnon rakennevaurioihin.

Tarkistamme jokaisen kohteen oikeudellisen tilan sekä sen, että 10-vuoden vakuutus on otettu aina edellyttämällä tavalla.

Kauttamme tehdyn kaupan asiapaperit tekee aina lakimies.

Lue lisää ostajan oppaasta.


Alkuun