huvudsida| Costa Blanca| ta kontakt| hyreslägenheter| till salu| tilläggservice| länkar| sökfunktion
HYRESLÄGENHETER
om uthyrning av lägenheter
villa
radhus
småvåningshus
våningshus
sökfunktion

Allmänt om uthyrning av lägenheter

Lägenheterna som vi förmedlar används också av lägenhets ägaren. Lägenheterna motsvarar inte hotell eller motell inkvartering. Till hyresgästens intresse hör att vårda lägenheten under hyrestiden. Hyresgästen tar själv hand om städningen och måste meddela om åstadkommen skada eller möjliga brister i lägenheten. Lägenheterna är möblerade och är utrustade med linnekläder och köksutrustning.

Rökning är förbjudet inomhus i våra hyreslägenheter. I utrustningstabellen finns en benämning om det är tillåtet att ha husdjur i lägenheten. Hyran för korta hyreskontrakt betalas för hela hyrestiden på förhand.Längre hyreskontrakt betalas månatligen. Allmän praxis är att vintersäsongen är från september till maj och sommarsäsonge från juni till augusti.

I enlighet med våra hyreskontrakt betalas också garantihyra. Beloppet beror på hyrestidens längd. Garantihyran är hälften av hyresbeloppet när hyreskontraktet varar under en månad. Garanti hyran är en månads hyresbelopp när hyreskontraktet varar över en månad. Hyresgarantin returneras till hyrestagaren efter slutgranskningen av lägenheten, inom två veckor efter att hyrestiden upphört. Reserveringsavgiften är 100-200 euro beroende på hyrestidens längd. Reserverings avgiften förfaller till betalning en vecka efter reserveringen och avgiften tillgodoräknas från första hyran. Hyran betalas en månad på förhand till anvisad bank. Ytterligare betalar hyrestagaren slutstädningen samt kontorsavgiften som finns nämnt vid utrustningstabellen. Hyresavgiften innehåller moms