huvudsida| Costa Blanca| ta kontakt| hyreslägenheter| till salu| tilläggservice| länkar| sökfunktion
TILL SALU
fastighetsförmedling
villa
radhus
småvåningshus
våningshus
sök
köparens guide

Råd för köpar

Läs mer här: Köparens guide.

Allmän information om vår fastighetsförmedling

Friskrivningsklausul

Elsamar.com har inget ansvar för de priser som anges på hemsidan. Dessa är endast riktgivande och ska ses som lägsta priser. Inte heller planritningar och foton stämmer alltid exakt överens med verkligheten. Vid presentationstillfället har vi alltid exakta priser och planritningar. Vi förbehåller oss rätten att göra förändringar vid behov.

 

Köpprocess och konsumentskydd

Köpprocessen

Legalisering av köpet

I Spanien ansöker man om lagfart precis som i Finland och fastigheten registreras i fastighetsregistret. Köpet legaliseras hos en notarie.

Tillstånd

Nya bostäder säljs ofta innan de är färdigbyggda. Tidplanen för betalning varierar från byggare till byggare. Om man köper en fastighet som ännu inte är färdigbyggd ska man alltid kontrollera att byggaren har byggnadstillstånd för bygget i fråga. Om man köper en färdigbyggd fastighet ska man kontrollera säljarens lagliga rätt att sälja.

Skatter

Man måste alltid räkna ca.10% högre pris än det pris som utannonseras. Denna inkluderar 7% mervärdesskatt MOMS (IVA i Spanien), 1% notariekostnad, (ca.1% av köpeskillingen) samt små kostnader såsom stämpelskatt ( 0,5% av köpeskillingen), registrering av escrituran, köpebrevet (o,5% av köpeskillingen), översättning (150-200\u20ac), upprättande av elavtal/namnbyte (150-180\u20ac), upprättande av vattenavtal/namnbyte (150-180\u20ac) och dessutom skatt på markens värdestegring (plusvalia) som uppgår till 0,2-2% av priset på lagfarten.

Köparens dokument

För att genomföra ett bostadsköp måste köparen visa upp ett giltigt pass samt ett NIE-nummer. Man ansöker om detta nummer hos lokalpolisens utlänningsavdelning (Policia Local). En person som önskar låna till bostadsköpet i en spansk bank måste visa upp ett inkomstintyg, som normalt ska visa inkomster under tre månader samt en kopia av senaste skattedeklaration.

 

Konsumentskydd

Bostadens rättsliga status

Det är bra att ta reda på bostadens rättsliga status före ett beslut om köp. Information om detta går att få från fastighetsregistret där det finns en beskrivning av ev. ekonomiska belastningar kopplade till fastigheten samt information om ägaren och eventuella andra begränsningar. Alternativt går det att begära ett informativt registerutdrag, ägar- och belastningsutdrag eller fastighetsutredning. För att undvika tråkiga överraskningar är det också bra att kontrollera på det lokala stadshusets fastighetskontor (Departemento de Urbanismo) att inte något privat eller offentligt byggprojekt i närheten kommer att påverka fastigheten negativt.

Information om äganderätt och belastningsbevis är offentliga handlingar medan registerutdraget är ett obekräftat privat dokument. Den säkraste informationen finns således i äganderätt- och belastningsbeviset. Den registeransvariga måste också ge muntlig information och råd gällande användning av registerinformationen.

Ansvar i problemsituationer

Oberoende av hur fastighetsköpet har genomförts är säljaren alltid ansvarig för dolda fel i bostaden eller för felaktigt utfört byggarbete, fastän han inte är medveten om felen. Köparen har rätt att dra sig ur köpet om han hittar sådana fel och alla kostnader som han har drabbats av ersätts alternativt reduceras priset efter bedömning. Köparen måste vidta åtgärder inom sex månader efter det att han har fått tillgång till bostaden.

Nybyggda bostäder har 10 års garanti

Enligt bygglagen som antogs i Spanien 1999-11-05 ansvarar byggaren under tio år efter överlämnandet för dolda fel och konstruktionsfel i husgrunden, bjälklaget, de bärande väggarna, mellanväggarna och andra delar av konstruktionen som omedelbart äventyrar fastighetens hållfasthet och stabilitet. Byggaren måste därför ha en 10-års försäkring för de byggda fastigheterna. Försäkringen är obligatorisk, byggaren betalar den och fastighetsägaren är förmånstagare om problem uppstår.

Förutom ovanstående har byggaren under tre års tid från övertagandet ansvar för faktorer som påverkar boendet avseende material och fel på utrustning. Ansvarförsäkringen, som byggaren enligt lag är skyldig att hålla sig med, ersätter alla skador under förutsättning att ansökan om bygglov var inlämnad efter det datum då lagen trädde i kraft. åtgärder måste vidtas inom två år efter det att felet har konstaterats.

Hemförsäkring

Vi rekommenderar alla att teckna en spansk hemförsäkring för sin bostad. En täckande hemförsäkring ersätter oftast de skador som har uppstått i samband med boendet och som inte har samband med ovan nämnda fel.

Vi undersöker fastighetens rättsliga status och att byggaren har den obligatoriska 10-årsförsäkringen.

Alla dokument som tillhör fastighetsköpet görs alltid av en advokat.


Topp